Търсете във видеоклипове, участници, събития, аудио файлове, снимки и блогове Търсене

Adonainews - Kirk Franklin - Thank You

<p style='margin:0px; text-align:center; font-size:16pt; font-weight:bold;'>You need Adobe Flash Player to see this video<br><br><a href='http://www.macromedia.com/go/getflashplayer' style='text-align:center; font-size:16pt; font-weight:bold;'>Get the Flash Player</a></p>
| Feb 25, 2008 | 5,774 Прегледи | 3 Любими |       (6 Рейтинги )

Adonainews - Kirk Franklin - Thank You http://www.adonainews.com.br/

Госпъл | РнБ | Kirk Franklin | Kirk Franklin | Music | Gospel | official | Mary Mary