Търсете във видеоклипове, участници, събития, аудио файлове, снимки и блогове Търсене

Dinesh D'Souza - Hillary's America - Classic

| Jun 21, 2018 | 1,103 Прегледи | 0 Любими |       (0 Рейтинги )

What Dinesh D'Souza Learned From Prison Inmates - And How Closely Their Lives Parallel|Още

Политика | История | Dinesh D'Souza | United States | Hillary Clinton | Saul Alinsky | Prison | Political Correctness | Lust For Power | Greed | Lying | American Exceptionalism Versus Socialism | Elections in America