Търсете във видеоклипове, участници, събития, аудио файлове, снимки и блогове Търсене

Населено място Търсене  


Страница от 8
1 - 50 до 389 Аудио файлове

 
 
GENRE
Добавя
1
2014-12-28 - Žalm 148 (22:10 | 5 Прегледи )
Изпълнител / лектор : Daniel Sjanta
Албум / Серия : Nedeľa ráno - 2014
2014-12-28 - Žalm 148
Проповед
Май 27, 2015
     
2
2014-12-25 - Títovi 3,4-7 (21:55 | 0 Прегледи )
Изпълнител / лектор : Daniel Sjanta
Албум / Серия : Nedeľa ráno - 2014
2014-12-25 - Títovi 3,4-7
Проповед
Май 27, 2015
     
3
2014-12-21 - Lukáš 2,8-18 (34:17 | 0 Прегледи )
Изпълнител / лектор : Daniel Sjanta
Албум / Серия : Nedeľa poobede - 2014
2014-12-21 - Lukáš 2,8-18
Проповед
Май 27, 2015
     
4
2014-12-21 - Genezis 49,10-11 (23:11 | 1 Прегледи )
Изпълнител / лектор : Daniel Sjanta
Албум / Серия : Nedeľa ráno - 2014
2014-12-21 - Genezis 49,10-11
Проповед
Май 27, 2015
     
5
2014-12-14 - Matúš 1,18-25 (45:08 | 1 Прегледи )
Изпълнител / лектор : Daniel Sjanta
Албум / Серия : Nedeľa poobede - 2014
2014-12-14 - Matúš 1,18-25
Проповед
Май 27, 2015
     
6
2014-12-14 - Izaiáš 61,1-4.8-11 (22:47 | 0 Прегледи )
Изпълнител / лектор : Daniel Sjanta
Албум / Серия : Nedeľa ráno - 2014
2014-12-14 - Izaiáš 61,1-4.8-11
Проповед
Май 27, 2015
     
7
2014-12-11 - Genezis 37-50 (51:05 | 0 Прегледи )
Изпълнител / лектор : Daniel Sjanta
Албум / Серия :
 
Проповед
Май 27, 2015
     
8
2014-12-07 - Lukáš 1,39-56 (43:56 | 0 Прегледи )
Изпълнител / лектор : Daniel Sjanta
Албум / Серия : Nedeľa poobede - 2014
2014-12-07 - Lukáš 1,39-56
Проповед
Май 27, 2015
     
9
2014-12-07 - Žalm 80 (23:03 | 0 Прегледи )
Изпълнител / лектор : Daniel Sjanta
Албум / Серия : Nedeľa ráno - 2014
2014-12-07 - Žalm 80
Проповед
Май 27, 2015
     
10
2014-12-04 - Genezis 29-36 (41:24 | 0 Прегледи )
Изпълнител / лектор : Daniel Sjanta
Албум / Серия :
 
Проповед
Май 27, 2015
     
11
2014-11-30 - Lukáš 1,26-38 (44:15 | 1 Прегледи )
Изпълнител / лектор : Daniel Sjanta
Албум / Серия : Nedeľa poobede - 2014
2014-11-30 - Lukáš 1,26-38
Проповед
Май 27, 2015
     
12
2014-11-30 - Jeremiáš 33,14-16 (20:30 | 0 Прегледи )
Изпълнител / лектор : Daniel Sjanta
Албум / Серия : Nedeľa ráno - 2014
2014-11-30 - Jeremiáš 33,14-16
Проповед
Май 27, 2015
     
13
2014-11-27 - Genezis 25-29 (40:18 | 0 Прегледи )
Изпълнител / лектор : Daniel Sjanta
Албум / Серия :
 
Проповед
Май 27, 2015
     
14
2014-11-23 - 2 Petrov 3,3-13 (37:14 | 0 Прегледи )
Изпълнител / лектор : Daniel Sjanta
Албум / Серия : Nedeľa poobede - 2014
2014-11-23 - 2 Petrov 3,3-13
Проповед
Май 27, 2015
     
15
2014-11-23 - Žalm 38 (27:38 | 0 Прегледи )
Изпълнител / лектор : Daniel Sjanta
Албум / Серия : Nedeľa ráno - 2014
2014-11-23 - Žalm 38
Проповед
Май 27, 2015
     
16
2014-11-20 - Genezis 19-25 (42:21 | 0 Прегледи )
Изпълнител / лектор : Daniel Sjanta
Албум / Серия :
 
Проповед
Май 27, 2015
     
17
2014-11-16 - Matúš 5,10-12 (39:41 | 0 Прегледи )
Изпълнител / лектор : Daniel Sjanta
Албум / Серия : Nedeľa ráno - 2014
2014-11-16 - Matúš 5,10-12
Проповед
Май 27, 2015
     
18
2014-11-13 - Genezis 12-19 (47:48 | 0 Прегледи )
Изпълнител / лектор : Daniel Sjanta
Албум / Серия :
 
Проповед
Май 27, 2015
     
19
2014-11-09 - Matúš 6,9-13 (35:58 | 1 Прегледи )
Изпълнител / лектор : Daniel Sjanta
Албум / Серия : Nedeľa poobede - 2014
2014-11-09 - Matúš 6,9-13
Проповед
Май 27, 2015
     
20
2014-11-09 - Matúš 5,9 (28:51 | 1 Прегледи )
Изпълнител / лектор : Daniel Sjanta
Албум / Серия : Nedeľa ráno - 2014
2014-11-09 - Matúš 5,9
Проповед
Май 27, 2015
     
21
2014-11-06 - Genezis 4-11 (46:42 | 0 Прегледи )
Изпълнител / лектор : Daniel Sjanta
Албум / Серия :
 
Проповед
Май 27, 2015
     
22
2014-11-02 - 1 Korinťanom 6,12-20 (33:51 | 0 Прегледи )
Изпълнител / лектор : Daniel Sjanta
Албум / Серия : Nedeľa poobede - 2014
2014-11-02 - 1 Korinťanom 6,12-20
Проповед
Май 27, 2015
     
23
2014-11-02 - Matúš 5,8 (28:23 | 0 Прегледи )
Изпълнител / лектор : Daniel Sjanta
Албум / Серия : Nedeľa ráno - 2014
2014-11-02 - Matúš 5,8
Проповед
Май 27, 2015
     
24
2014-10-26 - Ján 12,25 (36:24 | 0 Прегледи )
Изпълнител / лектор : Daniel Sjanta
Албум / Серия : Nedeľa poobede - 2014
2014-10-26 - Ján 12,25
Проповед
Май 27, 2015
     
25
2014-10-26 - Matúš 5,7 (30:45 | 1 Прегледи )
Изпълнител / лектор : Daniel Sjanta
Албум / Серия : Nedeľa ráno - 2014
2014-10-26 - Matúš 5,7
Проповед
Май 27, 2015
     
26
2014-10-23 - Genezis 2-3 (44:24 | 0 Прегледи )
Изпълнител / лектор : Daniel Sjanta
Албум / Серия :
 
Проповед
Май 27, 2015
     
27
2014-10-19 - Efezanom 5,15-21 (43:05 | 1 Прегледи )
Изпълнител / лектор : Daniel Sjanta
Албум / Серия : Nedeľa poobede - 2014
2014-10-19 - Efezanom 5,15-21
Проповед
Май 27, 2015
     
28
2014-10-19 - Matúš 5,6 (35:34 | 0 Прегледи )
Изпълнител / лектор : Daniel Sjanta
Албум / Серия : Nedeľa ráno - 2014
2014-10-19 - Matúš 5,6
Проповед
Май 27, 2015
     
29
2014-10-16 - Genezis 1 (43:05 | 0 Прегледи )
Изпълнител / лектор : Daniel Sjanta
Албум / Серия :
 
Проповед
Май 27, 2015
     
30
2014-10-12 - Matúš 6,9-13 (43:40 | 1 Прегледи )
Изпълнител / лектор : Daniel Sjanta
Албум / Серия : Nedeľa poobede - 2014
2014-10-12 - Matúš 6,9-13
Проповед
Май 27, 2015
     
31
2014-10-12 - Matúš 5,5 (35:27 | 0 Прегледи )
Изпълнител / лектор : Daniel Sjanta
Албум / Серия : Nedeľa ráno - 2014
2014-10-12 - Matúš 5,5
Проповед
Май 27, 2015
     
32
2014-09-28 - Lukáš 17,11-19 (40:55 | 0 Прегледи )
Изпълнител / лектор : Daniel Sjanta
Албум / Серия : Nedeľa poobede - 2014
2014-09-28 - Lukáš 17,11-19
Проповед
Май 27, 2015
     
33
2014-09-25 - Úvod do Starej Zmluvy (43:30 | 0 Прегледи )
Изпълнител / лектор : Daniel Sjanta
Албум / Серия :
 
Проповед
Май 27, 2015
     
34
2014-09-11 - Úvod do Biblie (43:17 | 4 Прегледи )
Изпълнител / лектор : Daniel Sjanta
Албум / Серия :
 
Проповед
Май 27, 2015
     
35
2014-09-28 - Žalm 67 (24:47 | 0 Прегледи )
Изпълнител / лектор : Daniel Sjanta
Албум / Серия : Nedeľa ráno - 2014
2014-09-28 - Žalm 67
Проповед
Май 27, 2015
     
36
2014-09-14 - Matúš 5,4 (29:23 | 0 Прегледи )
Изпълнител / лектор : Daniel Sjanta
Албум / Серия : Nedeľa ráno - 2014
2014-09-14 - Matúš 5,4
Проповед
Май 27, 2015
     
37
2014-09-07 - Matúš 5,3 (36:14 | 1 Прегледи )
Изпълнител / лектор : Daniel Sjanta
Албум / Серия : Nedeľa ráno - 2014
2014-09-07 - Matúš 5,3
Проповед
Май 27, 2015
     
38
2014-09-04 - Exodus 20,7 - Božie mená 4 (39:14 | 1 Прегледи )
Изпълнител / лектор : Daniel Sjanta
Албум / Серия :
 
Проповед
Май 27, 2015
     
39
2014-08-31 - Filipanom 3,7-11 (36:27 | 1 Прегледи )
Изпълнител / лектор : Daniel Sjanta
Албум / Серия : Nedeľa poobede - 2014
2014-08-31 - Filipanom 3,7-11
Проповед
Септември 1, 2014
     
40
2014-08-31 - Žalm 49 (24:18 | 0 Прегледи )
Изпълнител / лектор : Daniel Sjanta
Албум / Серия : Nedeľa ráno - 2014
2014-08-31 - Žalm 49
Проповед
Септември 1, 2014
     
41
2014-08-28 - Exodus 3,14 - Božie mená 3 (42:18 | 4 Прегледи )
Изпълнител / лектор : Daniel Sjanta
Албум / Серия :
 
Проповед
Септември 1, 2014
     
42
2014-08-24 - Jób 42,1-10 (43:01 | 3 Прегледи )
Изпълнител / лектор : Daniel Sjanta
Албум / Серия : Nedeľa poobede - 2014
2014-08-24 - Jób 42,1-10
Проповед
Септември 1, 2014
     
43
2014-08-21 - Exodus 3,14 - Božie mená 2 (38:52 | 0 Прегледи )
Изпълнител / лектор : Daniel Sjanta
Албум / Серия :
 
Проповед
Септември 1, 2014
     
44
2014-08-17 - Matúš 16,13-20 (37:15 | 0 Прегледи )
Изпълнител / лектор : Daniel Sjanta
Албум / Серия : Nedeľa poobede - 2014
2014-08-17 - Matúš 16,13-20
Проповед
Септември 1, 2014
     
45
2014-08-17 - Žalm 23 (31:25 | 1 Прегледи )
Изпълнител / лектор : Daniel Sjanta
Албум / Серия : Nedeľa ráno - 2014
2014-08-17 - Žalm 23
Проповед
Септември 1, 2014
     
46
2014-08-14 - Exodus 20,7 - Božie mená (38:52 | 0 Прегледи )
Изпълнител / лектор : Daniel Sjanta
Албум / Серия :
 
Проповед
Септември 1, 2014
     
47
2014-08-10 - Matúš 6,9-13 (34:07 | 0 Прегледи )
Изпълнител / лектор : Daniel Sjanta
Албум / Серия : Nedeľa poobede - 2014
2014-08-10 - Matúš 6,9-13
Проповед
Септември 1, 2014
     
48
2014-08-10 - Žalm 146 (24:05 | 0 Прегледи )
Изпълнител / лектор : Daniel Sjanta
Албум / Серия : Nedeľa ráno - 2014
2014-08-10 - Žalm 146
Проповед
Септември 1, 2014
     
49
2014-08-07 - Rimanom 16,1-27 (33:47 | 9 Прегледи )
Изпълнител / лектор : Daniel Sjanta
Албум / Серия : Biblická hodina - Rimanom
2014-08-07 - Rimanom 16,1-27
Проповед
Септември 1, 2014
     
50
2014-08-03 - 2 Timotejovi 1,8-14 (33:19 | 0 Прегледи )
Изпълнител / лектор : Daniel Sjanta
Албум / Серия : Nedeľa poobede - 2014
2014-08-03 - 2 Timotejovi 1,8-14
Проповед
Септември 1, 2014
     
Страница от 8
1 - 50 до 389 Аудио файлове