Търсете във видеоклипове, участници, събития, аудио файлове, снимки и блогове Търсене

Населено място Търсене  


Страница от 1

 
 
GENRE
Добавя
1
2014-01-05 - 2 Korinťanom 8,9 (30:58 | 0 Прегледи )
Изпълнител / лектор : Daniel Sjanta
Албум / Серия : Nedeľa poobede - 2014
2014-01-05 - 2 Korinťanom 8,9
Проповед
Август 30, 2014
     
2
2014-01-12 - Matúš 6,9-13 (38:20 | 0 Прегледи )
Изпълнител / лектор : Daniel Sjanta
Албум / Серия : Nedeľa poobede - 2014
2014-01-12 - Matúš 6,9-13
Проповед
Август 30, 2014
     
3
2014-01-19 - Hebrejom 3,7-14 (31:18 | 0 Прегледи )
Изпълнител / лектор : Daniel Sjanta
Албум / Серия : Nedeľa poobede - 2014
2014-01-19 - Hebrejom 3,7-14
Проповед
Август 30, 2014
     
4
2014-01-26 - Matúš 6,9-13 (36:13 | 0 Прегледи )
Изпълнител / лектор : Daniel Sjanta
Албум / Серия : Nedeľa poobede - 2014
2014-01-26 - Matúš 6,9-13
Проповед
Август 30, 2014
     
5
2014-04-06 - 1 Petrov 1,13-16 (27:01 | 1 Прегледи )
Изпълнител / лектор : Daniel Sjanta
Албум / Серия : Nedeľa poobede - 2014
2014-04-06 - 1 Petrov 1,13-16
Проповед
Август 30, 2014
     
6
2014-04-13 - Lukáš 19,28-40 (31:44 | 0 Прегледи )
Изпълнител / лектор : Daniel Sjanta
Албум / Серия : Nedeľa poobede - 2014
2014-04-13 - Lukáš 19,28-40
Проповед
Август 30, 2014
     
7
2014-04-17 - Ján 13,31b-35 (23:10 | 0 Прегледи )
Изпълнител / лектор : Daniel Sjanta
Албум / Серия : Nedeľa poobede - 2014
2014-04-17 - Ján 13,31b-35
Проповед
Август 30, 2014
     
8
2014-04-27 - Ján 20,24-31 (31:45 | 0 Прегледи )
Изпълнител / лектор : Daniel Sjanta
Албум / Серия : Nedeľa poobede - 2014
2014-04-27 - Ján 20,24-31
Проповед
Август 30, 2014
     
9
2014-05-04 - Lukáš 9,57-62 (39:51 | 0 Прегледи )
Изпълнител / лектор : Daniel Sjanta
Албум / Серия : Nedeľa poobede - 2014
2014-05-04 - Lukáš 9,57-62
Проповед
Август 31, 2014
     
10
2014-05-11 - Matúš 6,9-13 (43:41 | 8 Прегледи )
Изпълнител / лектор : Daniel Sjanta
Албум / Серия : Nedeľa poobede - 2014
2014-05-11 - Matúš 6,9-13
Проповед
Август 31, 2014
     
11
2014-05-18 - Matúš 11,25-30 (28:55 | 2 Прегледи )
Изпълнител / лектор : Daniel Sjanta
Албум / Серия : Nedeľa poobede - 2014
2014-05-18 - Matúš 11,25-30
Проповед
Август 31, 2014
     
12
2014-05-25 - 1 Timotejovi 2,1-6a (33:43 | 0 Прегледи )
Изпълнител / лектор : Daniel Sjanta
Албум / Серия : Nedeľa poobede - 2014
2014-05-25 - 1 Timotejovi 2,1-6a
Проповед
Август 31, 2014
     
13
2014-06-01 - 1 Petrov 3,13-22 (30:09 | 0 Прегледи )
Изпълнител / лектор : Daniel Sjanta
Албум / Серия : Nedeľa poobede - 2014
2014-06-01 - 1 Petrov 3,13-22
Проповед
Август 31, 2014
     
14
2014-06-22 - Matúš 6,9-13 (41:52 | 1 Прегледи )
Изпълнител / лектор : Daniel Sjanta
Албум / Серия : Nedeľa poobede - 2014
2014-06-22 - Matúš 6,9-13
Проповед
Август 31, 2014
     
15
2014-07-06 - Ezechiel 18,1-4 (30:15 | 0 Прегледи )
Изпълнител / лектор : Daniel Sjanta
Албум / Серия : Nedeľa poobede - 2014
2014-07-06 - Ezechiel 18,1-4
Проповед
Септември 1, 2014
     
16
2014-07-13 - Matúš 6,9-13 (34:49 | 1 Прегледи )
Изпълнител / лектор : Daniel Sjanta
Албум / Серия : Nedeľa poobede - 2014
2014-07-13 - Matúš 6,9-13
Проповед
Септември 1, 2014
     
17
2014-07-20 - Lukáš 5,1-11 (30:43 | 1 Прегледи )
Изпълнител / лектор : Daniel Sjanta
Албум / Серия : Nedeľa poobede - 2014
2014-07-20 - Lukáš 5,1-11
Проповед
Септември 1, 2014
     
18
2014-08-03 - 2 Timotejovi 1,8-14 (33:19 | 0 Прегледи )
Изпълнител / лектор : Daniel Sjanta
Албум / Серия : Nedeľa poobede - 2014
2014-08-03 - 2 Timotejovi 1,8-14
Проповед
Септември 1, 2014
     
19
2014-08-10 - Matúš 6,9-13 (34:07 | 0 Прегледи )
Изпълнител / лектор : Daniel Sjanta
Албум / Серия : Nedeľa poobede - 2014
2014-08-10 - Matúš 6,9-13
Проповед
Септември 1, 2014
     
20
2014-08-17 - Matúš 16,13-20 (37:15 | 0 Прегледи )
Изпълнител / лектор : Daniel Sjanta
Албум / Серия : Nedeľa poobede - 2014
2014-08-17 - Matúš 16,13-20
Проповед
Септември 1, 2014
     
21
2014-08-24 - Jób 42,1-10 (43:01 | 3 Прегледи )
Изпълнител / лектор : Daniel Sjanta
Албум / Серия : Nedeľa poobede - 2014
2014-08-24 - Jób 42,1-10
Проповед
Септември 1, 2014
     
22
2014-08-31 - Filipanom 3,7-11 (36:27 | 1 Прегледи )
Изпълнител / лектор : Daniel Sjanta
Албум / Серия : Nedeľa poobede - 2014
2014-08-31 - Filipanom 3,7-11
Проповед
Септември 1, 2014
     
23
2014-09-28 - Lukáš 17,11-19 (40:55 | 0 Прегледи )
Изпълнител / лектор : Daniel Sjanta
Албум / Серия : Nedeľa poobede - 2014
2014-09-28 - Lukáš 17,11-19
Проповед
Май 27, 2015
     
24
2014-10-12 - Matúš 6,9-13 (43:40 | 1 Прегледи )
Изпълнител / лектор : Daniel Sjanta
Албум / Серия : Nedeľa poobede - 2014
2014-10-12 - Matúš 6,9-13
Проповед
Май 27, 2015
     
25
2014-10-19 - Efezanom 5,15-21 (43:05 | 1 Прегледи )
Изпълнител / лектор : Daniel Sjanta
Албум / Серия : Nedeľa poobede - 2014
2014-10-19 - Efezanom 5,15-21
Проповед
Май 27, 2015
     
26
2014-10-26 - Ján 12,25 (36:24 | 0 Прегледи )
Изпълнител / лектор : Daniel Sjanta
Албум / Серия : Nedeľa poobede - 2014
2014-10-26 - Ján 12,25
Проповед
Май 27, 2015
     
27
2014-11-02 - 1 Korinťanom 6,12-20 (33:51 | 0 Прегледи )
Изпълнител / лектор : Daniel Sjanta
Албум / Серия : Nedeľa poobede - 2014
2014-11-02 - 1 Korinťanom 6,12-20
Проповед
Май 27, 2015
     
28
2014-11-09 - Matúš 6,9-13 (35:58 | 1 Прегледи )
Изпълнител / лектор : Daniel Sjanta
Албум / Серия : Nedeľa poobede - 2014
2014-11-09 - Matúš 6,9-13
Проповед
Май 27, 2015
     
29
2014-11-23 - 2 Petrov 3,3-13 (37:14 | 0 Прегледи )
Изпълнител / лектор : Daniel Sjanta
Албум / Серия : Nedeľa poobede - 2014
2014-11-23 - 2 Petrov 3,3-13
Проповед
Май 27, 2015
     
30
2014-11-30 - Lukáš 1,26-38 (44:15 | 1 Прегледи )
Изпълнител / лектор : Daniel Sjanta
Албум / Серия : Nedeľa poobede - 2014
2014-11-30 - Lukáš 1,26-38
Проповед
Май 27, 2015
     
31
2014-12-07 - Lukáš 1,39-56 (43:56 | 0 Прегледи )
Изпълнител / лектор : Daniel Sjanta
Албум / Серия : Nedeľa poobede - 2014
2014-12-07 - Lukáš 1,39-56
Проповед
Май 27, 2015
     
32
2014-12-14 - Matúš 1,18-25 (45:08 | 1 Прегледи )
Изпълнител / лектор : Daniel Sjanta
Албум / Серия : Nedeľa poobede - 2014
2014-12-14 - Matúš 1,18-25
Проповед
Май 27, 2015
     
33
2014-12-21 - Lukáš 2,8-18 (34:17 | 0 Прегледи )
Изпълнител / лектор : Daniel Sjanta
Албум / Серия : Nedeľa poobede - 2014
2014-12-21 - Lukáš 2,8-18
Проповед
Май 27, 2015
     
Страница от 1