Търсете във видеоклипове, участници, събития, аудио файлове, снимки и блогове Търсене

Населено място Търсене  


Страница от 1

 
 
GENRE
Добавя
1
2012-11-15 - Jakub 2,14-17 (40:57 | 641 Прегледи )
Изпълнител / лектор : Daniel Sjanta
Албум / Серия : Biblická hodina - Jakub
2012-11-15 - Jakub 2,14-17
Проповед
Януари 19, 2013
     
2
2012-11-22 - Jakub 2,18-20 (37:08 | 630 Прегледи )
Изпълнител / лектор : Daniel Sjanta
Албум / Серия : Biblická hodina - Jakub
2012-11-22 - Jakub 2,18-20
Проповед
Януари 19, 2013
     
3
2012-11-29 - Jakub 2,21-26 (32:18 | 746 Прегледи )
Изпълнител / лектор : Daniel Sjanta
Албум / Серия : Biblická hodina - Jakub
2012-11-29 - Jakub 2,21-26
Проповед
Януари 19, 2013
     
4
2013-01-31 - Jakub 4,7-10 (36:12 | 659 Прегледи )
Изпълнител / лектор : Daniel Sjanta
Албум / Серия : Biblická hodina - Jakub
2013-01-31 - Jakub 4,7-10
Проповед
Март 8, 2013
     
5
2012-12-06 - Jakub 3,1-5a (31:35 | 733 Прегледи )
Изпълнител / лектор : Daniel Sjanta
Албум / Серия : Biblická hodina - Jakub
2012-12-06 - Jakub 3,1-5a
Проповед
Януари 19, 2013
     
6
2012-12-13 - Jakub 3,5-12 (38:50 | 718 Прегледи )
Изпълнител / лектор : Daniel Sjanta
Албум / Серия : Biblická hodina - Jakub
2012-12-13 - Jakub 3,5-12
Проповед
Януари 19, 2013
     
7
2013-02-14 - Jakub 4,11-12 (35:29 | 659 Прегледи )
Изпълнител / лектор : Daniel Sjanta
Албум / Серия : Biblická hodina - Jakub
2013-02-14 - Jakub 4,11-12
Проповед
Март 8, 2013
     
8
2012-12-20 - Jakub 3,13-18 (31:54 | 746 Прегледи )
Изпълнител / лектор : Daniel Sjanta
Албум / Серия : Biblická hodina - Jakub
2012-12-20 - Jakub 3,13-18
Проповед
Януари 19, 2013
     
9
2013-02-21 - Jakub 4,13-17 (33:21 | 685 Прегледи )
Изпълнител / лектор : Daniel Sjanta
Албум / Серия : Biblická hodina - Jakub
2013-02-21 - Jakub 4,13-17
Проповед
Март 8, 2013
     
10
2013-02-28 - Jakub 5,1-6 (35:17 | 670 Прегледи )
Изпълнител / лектор : Daniel Sjanta
Албум / Серия : Biblická hodina - Jakub
2013-02-28 - Jakub 5,1-6
Проповед
Март 8, 2013
     
11
2013-01-03 - Jakub 4,1-3 (28:55 | 714 Прегледи )
Изпълнител / лектор : Daniel Sjanta
Албум / Серия : Biblická hodina - Jakub
2013-01-03 - Jakub 4,1-3
Проповед
Януари 20, 2013
     
12
2013-01-10 - Jakub 4,4-6 (35:01 | 693 Прегледи )
Изпълнител / лектор : Daniel Sjanta
Албум / Серия : Biblická hodina - Jakub
2013-01-10 - Jakub 4,4-6
Проповед
Януари 20, 2013
     
13
2013-03-07 - Jakub 5,7-9 (36:12 | 655 Прегледи )
Изпълнител / лектор : Daniel Sjanta
Албум / Серия : Biblická hodina - Jakub
2013-03-07 - Jakub 5,7-9
Проповед
Март 10, 2013
     
14
2013-03-14 - Jakub 5,10-11 (35:31 | 571 Прегледи )
Изпълнител / лектор : Daniel Sjanta
Албум / Серия : Biblická hodina - Jakub
2013-03-14 - Jakub 5,10-11
Проповед
Април 19, 2013
     
15
2013-03-21 - Jakub 5,12 (34:04 | 588 Прегледи )
Изпълнител / лектор : Daniel Sjanta
Албум / Серия : Biblická hodina - Jakub
2013-03-21 - Jakub 5,12
Проповед
Април 19, 2013
     
16
2012-10-04 - Jakub 1,19-21 (41:20 | 710 Прегледи )
Изпълнител / лектор : Daniel Sjanta
Албум / Серия : Biblická hodina - Jakub
2012-10-04 - Jakub 1,19-21
Проповед
Ноември 16, 2012
     
17
2012-10-11 - Jakub 1,22-25 (38:45 | 738 Прегледи )
Изпълнител / лектор : Daniel Sjanta
Албум / Серия : Biblická hodina - Jakub
2012-10-11 - Jakub 1,22-25
Проповед
Ноември 16, 2012
     
18
2013-04-04 - Jakub 5,13-15 (35:58 | 614 Прегледи )
Изпълнител / лектор : Daniel Sjanta
Албум / Серия : Biblická hodina - Jakub
2013-04-04 - Jakub 5,13-15
Проповед
Април 19, 2013
     
19
2012-10-18 - Jakub 1,26-27 (37:47 | 763 Прегледи )
Изпълнител / лектор : Daniel Sjanta
Албум / Серия : Biblická hodina - Jakub
2012-10-18 - Jakub 1,26-27
Ноември 16, 2012
     
20
2012-10-25 - Jakub 2,1-4 (33:16 | 688 Прегледи )
Изпълнител / лектор : Daniel Sjanta
Албум / Серия : Biblická hodina - Jakub
2012-10-25 - Jakub 2,1-4
Проповед
Ноември 16, 2012
     
21
2012-11-01 - Jakub 2,5-7 (38:58 | 765 Прегледи )
Изпълнител / лектор : Daniel Sjanta
Албум / Серия : Biblická hodina - Jakub
2012-11-01 - Jakub 2,5-7
Проповед
Ноември 16, 2012
     
22
2013-04-18 - Jakub 5,16-18 (39:57 | 673 Прегледи )
Изпълнител / лектор : Daniel Sjanta
Албум / Серия : Biblická hodina - Jakub
2013-04-18 - Jakub 5,16-18
Проповед
Април 19, 2013
     
23
2012-11-08 - Jakub 2,8-13 (35:06 | 778 Прегледи )
Изпълнител / лектор : Daniel Sjanta
Албум / Серия : Biblická hodina - Jakub
2012-11-08 - Jakub 2,8-13
Проповед
Ноември 16, 2012
     
24
2012-08-30 - Jakub 1,5-8 (33:53 | 721 Прегледи )
Изпълнител / лектор : Daniel Sjanta
Албум / Серия : Biblická hodina - Jakub
2012-08-30 - Jakub 1,5-8
Проповед
Ноември 10, 2012
     
25
2012-09-06 - Jakub 1,9-11 (29:47 | 666 Прегледи )
Изпълнител / лектор : Daniel Sjanta
Албум / Серия : Biblická hodina - Jakub
2012-09-06 - Jakub 1,9-11
Проповед
Ноември 10, 2012
     
26
2012-09-13 - Jakub 1,12-15 (31:36 | 729 Прегледи )
Изпълнител / лектор : Daniel Sjanta
Албум / Серия : Biblická hodina - Jakub
2012-09-13 - Jakub 1,12-15
Проповед
Ноември 10, 2012
     
27
2013-04-25 - Jakub 5,19-20 (43:24 | 390 Прегледи )
Изпълнител / лектор : Daniel Sjanta
Албум / Серия : Biblická hodina - Jakub
2013-04-25 - Jakub 5,19-20
Проповед
Септември 12, 2013
     
28
2012-09-20 - Jakub 1,16-18 (35:25 | 689 Прегледи )
Изпълнител / лектор : Daniel Sjanta
Албум / Серия : Biblická hodina - Jakub
2012-09-20 - Jakub 1,16-18
Проповед
Ноември 10, 2012
     
29
2012-08-09 - Jakub 1,1 (29:54 | 895 Прегледи )
Изпълнител / лектор : Daniel Sjanta
Албум / Серия : Biblická hodina - Jakub
2012-08-09 - Jakub 1,1
Проповед
Август 25, 2012
     
30
2012-08-16 - Jakub 1,2-4 (38:48 | 716 Прегледи )
Изпълнител / лектор : Daniel Sjanta
Албум / Серия : Biblická hodina - Jakub
2012-08-16 - Jakub 1,2-4
Проповед
Август 25, 2012
     
Страница от 1