Търсете във видеоклипове, участници, събития, аудио файлове, снимки и блогове Търсене

Моята Молитва

The Anglican Consultative Council, met last week in New Zealand, issued a special prayer for people affected by Hurricane Sandy in the north-eastern US: "Creating God, you have set us |още

Присъедитете се в молитва

Реклами на общността

Страница/ Сайт от 3
21 - 40 на 43 Теми

Категории > Политика и социална отговорност > Дискриминация
Създайте нова тема Последно Влизане Вписвания
Dead Man Speaks & Cancer Busted, It is A Boy!!! https://www.youtube.com/wadom1 (Преди 1711 дни )1
History is Mystery! Don't Miss-Tree!!! https://www.youtube.com/watch?v=lbLldom1 (Преди 1745 дни )1
History is Mystery! Don't Miss-Tree!!! https://www.youtube.com/watch?v=lbLldom1 (Преди 1745 дни )1
History is Mystery! Don't Miss-Tree!!! https://www.youtube.com/watch?v=lbLldom1 (Преди 1745 дни )1
History is Mystery! Don't Miss-Tree!!! https://www.youtube.com/watch?v=lbLldom1 (Преди 1745 дни )1
History is Mystery! Don't Miss-Tree!!! https://www.youtube.com/watch?v=lbLldom1 (Преди 1745 дни )1
History is Mystery! Don't Miss-Tree!!! https://www.youtube.com/watch?v=lbLldom1 (Преди 1745 дни )1
History is Mystery! Don't Miss-Tree!!! https://www.youtube.com/watch?v=lbLldom1 (Преди 1745 дни )1
History is Mystery! Don't Miss-Tree!!! https://www.youtube.com/watch?v=lbLldom1 (Преди 1745 дни )1
History is Mystery! Don't Miss-Tree!!! https://www.youtube.com/watch?v=lbLldom1 (Преди 1745 дни )1
History is Mystery! Don't Miss-Tree!!! https://www.youtube.com/watch?v=lbLldom1 (Преди 1745 дни )1
History is Mystery! Don't Miss-Tree!!! https://www.youtube.com/watch?v=lbLldom1 (Преди 1745 дни )1
History is Mystery! Don't Miss-Tree!!! https://www.youtube.com/watch?v=lbLldom1 (Преди 1745 дни )1
History is Mystery! Don't Miss-Tree!!! https://www.youtube.com/watch?v=lbLldom1 (Преди 1745 дни )1
Application+Implication+Supplication= No complication https://www.youtube.dom1 (Преди 1752 дни )1
Lift me up!! Up I Lift you!!! https://www.youtube.com/watch?v=7G4ZP9njx7Ydom1 (Преди 1843 дни )1
JESUS PRECIOUS TREASURE!!!! SONG https://www.youtube.com/watch?v=9r6Xrq97K-dom1 (Преди 1849 дни )1
https://www.youtube.com/watch?v=0DC89BmfXVgdom1 (Преди 1862 дни )1
Carrying the Cross of Christ Educare (Преди 4004 дни )7
Rassism in churchDonul (Преди 4367 дни )2
Създайте нова тема