<p style='margin:0px; text-align:center; font-size:16pt; font-weight:bold;'> You need Adobe Flash Player to see this video<br><br> <a href='http://www.macromedia.com/go/getflashplayer' style='text-align:center; font-size:16pt; font-weight:bold;'> Get the Flash Player</a></p>
Търсете във видеоклипове, участници, събития, аудио файлове, снимки и блогове Търсене
Shamshad Javaid
e.motion

Shamshad|Pakistan

Lets Come and fulfill the Great Commission.Matthew 28:19 -20


Моята Молитва

Dear Brother/Sister, Let’s pray for this current alarming situation created by pandemic crona virus. Everyone is upset and this seems to lose hope but Christ gives us |още

Присъедитете се в молитва

Реклами на общността

Shamshad е писал/а на cross.board на JF Ministries Assoc


Shamshad е писал/а на cross.board на elicelina


Shamshad написа коментар на молитвата Stay with us ,Father на vava

trust on God only.


Shamshad коментира галерията My church-Mi Iglesia

blessing for choir and Sunday school children.


Shamshad се присъедини към молитвата église на source de vie


Shamshad се присъедини към молитва на Stonesister


Shamshad се присъедини към молитва на emeth


Shamshad се присъедини към молитва на Susanne Aa


Shamshad се присъедини към молитва на magzie


Страница на 63

Посетители на страницата ми


godsent247 godsent247
Преди 154 дни
hamtonms hamtonms
Преди 398 дни
waelelmasry3 waelelmasry3
Преди 409 дни
Ёлки Ёлки
Преди 428 дни
123123 123123
Преди 438 дни
Maksim Maksim
Преди 466 дни
felix kwegyir felix kwegyir
Преди 470 дни
mygadgetus mygadgetus
Преди 487 дни
Не регистрирай моите посетители (промяна )

Страница на 11