<p style='margin:0px; text-align:center; font-size:16pt; font-weight:bold;'> You need Adobe Flash Player to see this video<br><br> <a href='http://www.macromedia.com/go/getflashplayer' style='text-align:center; font-size:16pt; font-weight:bold;'> Get the Flash Player</a></p>
Търсете във видеоклипове, участници, събития, аудио файлове, снимки и блогове Търсене
Simona Petkova
e.motion

simonka|Bulgaria

Понеже той е положил в Мене любовта си, казва Господ, Затова ще го избавя; Ще го поставя в безопасност, защото е познал името Ми. Псалми 91:14


:)

simonka актуализира лична страница


simonka Понеже той е положил в Мене любовта си, казва Господ, Затова ще го избавя; Ще го поставя в безопасност, защото е познал името Ми. Псалми 91:14


simonka [[name] добави новa галерия with childrens <3


Страница на 1

Посетители на страницата ми


aoued1 aoued1
Преди 238 дни
Shamshad Shamshad
Преди 849 дни
michael7 michael7
Преди 969 дни
Zafree Zafree
Преди 1121 дни
alain14 alain14
Преди 1181 дни
anhelitttto anhelitttto
Преди 1463 дни
michels michels
Преди 1507 дни
Eri212 Eri212
Преди 1617 дни
Не регистрирай моите посетители (промяна )

Страница на 9