<p style='margin:0px; text-align:center; font-size:16pt; font-weight:bold;'> You need Adobe Flash Player to see this video<br><br> <a href='http://www.macromedia.com/go/getflashplayer' style='text-align:center; font-size:16pt; font-weight:bold;'> Get the Flash Player</a></p>
Търсете във видеоклипове, участници, събития, аудио файлове, снимки и блогове Търсене
Адриана Покова
e.motion

Адриана|Ukraine

любящим Господа все содействует ко благу.


Моята Молитва

Господь, милостью Твоей я живу на этой земле. Ты вел меня от начала дней моих. Ты проводил меня сквозь |още

Присъедитете се в молитва

Реклами на общността