<p style='margin:0px; text-align:center; font-size:16pt; font-weight:bold;'> You need Adobe Flash Player to see this video<br><br> <a href='http://www.macromedia.com/go/getflashplayer' style='text-align:center; font-size:16pt; font-weight:bold;'> Get the Flash Player</a></p>
Търсете във видеоклипове, участници, събития, аудио файлове, снимки и блогове Търсене

Моята Молитва

Прошу молитвенной поддержки за служение детям сиротам, детям из неблагополучных семей и детям улиц. |още

Присъедитете се в молитва

Реклами на общността

iglesia Pentescostal

Jua 3:16 For God so loved the world, that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him should not perish, but have everlasting life. Jua 3:17 For God sent not his Son into the world to condemn the world; but that the world through him might be saved.


luchik_lena се присъедини към молитва на vava


luchik_lena се присъедини към молитва на Blue Sky


luchik_lena се присъедини към молитва на vava


luchik_lena се присъедини към молитва на vava


luchik_lena I have come back!!!!!!!!!!!


Страница на 1

Моите Видеоклипове


Посетители на страницата ми


Международное Служение Междуна…
Преди 208 дни
Derlis Bogado Derlis Bogado
Преди 351 дни
cesar guevara cesar guevara
Преди 711 дни
Son of Light Son of Light
Преди 2452 дни
Boris Ivanov Boris Ivanov
Преди 2530 дни
robert34 robert34
Преди 2535 дни
kirubaharan kirubaharan
Преди 2578 дни
vava vava
Преди 2582 дни
Не регистрирай моите посетители (промяна )

Страница на 9