<p style='margin:0px; text-align:center; font-size:16pt; font-weight:bold;'> You need Adobe Flash Player to see this video<br><br> <a href='http://www.macromedia.com/go/getflashplayer' style='text-align:center; font-size:16pt; font-weight:bold;'> Get the Flash Player</a></p>
Търсете във видеоклипове, участници, събития, аудио файлове, снимки и блогове Търсене

Моята Молитва

Прошу молитвенной поддержки за служение детям сиротам, детям из неблагополучных семей и детям улиц. |още

Присъедитете се в молитва

Реклами на общността

iglesia Pentescostal

Jua 3:16 For God so loved the world, that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him should not perish, but have everlasting life. Jua 3:17 For God sent not his Son into the world to condemn the world; but that the world through him might be saved.


luchik_lena се присъедини към молитва на vava


luchik_lena се присъедини към молитва на Blue Sky


luchik_lena се присъедини към молитва на vava


luchik_lena се присъедини към молитва на vava


luchik_lena I have come back!!!!!!!!!!!


Страница на 1

Моите Видеоклипове


Посетители на страницата ми


Ana1212 Ana1212
Преди 3 дни
sailorriver sailorriver
Преди 45 дни
rsfouyu rsfouyu
Преди 52 дни
asl_64 asl_64
Преди 60 дни
tabakhi tabakhi
Преди 65 дни
jasonwallace jasonwallace
Преди 83 дни
gka kebenaran gka kebenaran
Преди 97 дни
Международное Служение Междуна…
Преди 238 дни
Не регистрирай моите посетители (промяна )

Страница на 9