<p style='margin:0px; text-align:center; font-size:16pt; font-weight:bold;'> You need Adobe Flash Player to see this video<br><br> <a href='http://www.macromedia.com/go/getflashplayer' style='text-align:center; font-size:16pt; font-weight:bold;'> Get the Flash Player</a></p>
Търсете във видеоклипове, участници, събития, аудио файлове, снимки и блогове Търсене

Has"Emmanuel" се присъедини към молитвата Walking with God на hans2


hans2

Welcom on my Cross tv page Has Emmanuel! May the Lord Jesus bless you on your pad with Him!


Has"Emmanuel" се присъедини към молитвата Christ is in us на vava


Has"Emmanuel" [[name] добави новa галерия


david71

感谢上帝。

Has"Emmanuel" се присъедини към молитвата Prayer request about my study course на vava


Has"Emmanuel" се присъедини към молитвата an Important decision на vava


Has"Emmanuel" се присъедини към молитвата Peace / Paix на TOPHILO


Has"Emmanuel"

Փաստեր, որոնց պետք է հավատալ: Պատվիրաններ,որոնց պետք է հնազանդվել: Խոստւմներ, որոնցով կարող ենք զմայվել:


Has"Emmanuel"

Նա չի թողնի, քանզի Նա Աստվատ է, Նա չի թողնի,քանզի Իր Խոսքով է երդվել, Նա չի թողնի, Նա քո ներսն է տեսնում, Նա չի թողնի, այլ կընդառաջի քեզ:


Has"Emmanuel" се присъедини към молитвата I want to thank My God на vipin somia


Страница на 5

Посетители на страницата ми


LeighPJoyce LeighPJoyce
Преди 74 дни
ColbyCaruso ColbyCaruso
Преди 102 дни
graceheart graceheart
Преди 113 дни
LiliaPWilson LiliaPWilson
Преди 123 дни
SuziFeldman SuziFeldman
Преди 144 дни
jasonwallace jasonwallace
Преди 147 дни
SaraStegall SaraStegall
Преди 155 дни
hurst family hurst family
Преди 155 дни
Не регистрирай моите посетители (промяна )

Страница на 6