<p style='margin:0px; text-align:center; font-size:16pt; font-weight:bold;'> You need Adobe Flash Player to see this video<br><br> <a href='http://www.macromedia.com/go/getflashplayer' style='text-align:center; font-size:16pt; font-weight:bold;'> Get the Flash Player</a></p>
Търсете във видеоклипове, участници, събития, аудио файлове, снимки и блогове Търсене

Sve je pocelo davne 1989 godine kada je Dr. Đerd Žemberi bio u poseti Austriji i prisustvovao jednoj od hrišcanskih konferencija . Tamo je upoznao pastora Brian Brotherson-a iiz Amerike i predložio mu da dode u posetu Evangelistickoj crkvi u Bajši, koja se nalazi nedaleko od Backe Topole.Pošto je Dr.Đerd Žemberi bio clan te Crkve, zamolijo je pastora da li može Brain Brotherson da propoveda u njihovoj Crkvi.Pastor je , prvo dozvolio da Brain dode i podeli iz Božije Reci, ali kada je Brain stigao u Bajšu ,pastor se predomislio.Tada su Đerd i Romeo iz Topole pokušali da pronadu neku crkvu gde bi Brain mogao propovedati, da ne bude da je prevalio toliki put uzalud.Kontaktirali sa prestavnicima Evandeoske crkve u subotici i oni su odobrili da dode kod njih i propoveda .
Posle propovedi Brain je predložio da izadu u centar grada svedociti ljudima o Isusu.Tog dana se obratilo nekoliko mladih I predalo svoj život Isusu.Brain je zamolio Romea da nastavi sa svedocenjem na ulici I da drži biblijske casove za te mlade koji su predali svoj život Isusu.
Casovi su se održali u parku, u centru grada , na mesto zvanom "Majmun plac" Romeo je zamolio Taiwa Onasogu, iz Evandeoske crkve ,da mu pomogne oko biblijskih casova i oko rada sa mladima .Posle 2 meseca rada sa mladima stigao je jedan tim iz Amerike kojeg je predvodio Mike Harris.
Od tog trenutka Romeo,Taiwo,Mike I Tibor Varga poceli su raditi zajedno kao jedan tim,koji je imao za cij da širi evandeje u Jugoslaviji.Misiska polja su im bila najcešce Subotica ,Senta i Backa Topola.
Što se tice Backe Topole od 1990 godine
-službe su se održavele petkom I nedeljom
-mesto okupljanja je bilo kod Romea
-bibliske casove su vodili Mike i Varga Tibor
bilo je oko 40 mladih koji su redovno dolazili na casove,ali došlo je do preokreta kada je poceo raspad SR Jugoslavije,tada su mnogi izišli iz zemlje.
Ostalo je oko petnaestak njih sa potrebom da se neko stalno brine o njima .1993 godine ,u januaru, dolaze Jeff Buxton i Paxton Knaap da vode Crkvu u Backoj Topoli.Posle 2 godine služenja Jeff se vraca u Ameriku, a Paxton prelazi u Rumuniju da tamo služi.Za vreme njihovog boravka,a I nakon toga ,Taiwo je služo utorkom ,a Tibor je samo povremeno dolazio. Nakon Jeffovog odlaska Arpad sloboda je držao casove nedeljom.Tada Crkva nije imala stalno mesto okupljanja ,pa je cesto morala seliti.To je trajalo sve do 1994 godine kada je stalno mesto okupljanja bilo kod Žuža Cernai i Arpada Slobode.
Od 1994 godine Taiwo Onasoga preuzima odgovornost za Crkvu koja ima ucenjeHrišcanske zajednice "Golgota",te se i tako i nazvala u Backoj Topoli.1995 godine u Backu Topolu dolazi Sem Esperanza za asistenta Onasoge Taiwa.Crkva je rasla u poznanju Božije Reci.1998 godine crkva " Golgota" se preseljava u novu zgradu u kojoj je i danas.
Gospod je obezbedio mesto na koje možemo slobodno dolaziti, da Ga slavimo, da slušamo Biblijske casove,da imamo zajedništvo jedno sa drugima.
Sva hvala i cast našem Gospodu za sve što je ucinio,za ljude koje je koristio da bi danas mi imali mesto gde se skupljamo i rastemo u Njegovoj Reci.
Amen
 

Посетители на страницата ми


holybibletv holybibletv
Преди 47 дни
sweetbeebz sweetbeebz
Преди 71 дни
THT THT
Преди 82 дни
ironwolf365 ironwolf365
Преди 99 дни
Shavei Zion Shavei Zion
Преди 107 дни
felix kwegyir felix kwegyir
Преди 114 дни
AshliLopez AshliLopez
Преди 121 дни
VladTepes831 VladTepes831
Преди 136 дни
Не регистрирай моите посетители (промяна )

Страница на 6