<p style='margin:0px; text-align:center; font-size:16pt; font-weight:bold;'> You need Adobe Flash Player to see this video<br><br> <a href='http://www.macromedia.com/go/getflashplayer' style='text-align:center; font-size:16pt; font-weight:bold;'> Get the Flash Player</a></p>
Търсете във видеоклипове, участници, събития, аудио файлове, снимки и блогове Търсене
Митрополит Феофан
e.motion

+МИРОТВОРЕЦ+|Ukraine

"Блажени миротворцы: яко тии сынове Божии нарекутся" Евангелие от Матфея 5:9


Моята Молитва

Огради́ мя, Го́споди, си́лою Честна́го и Животворя́щаго Твоего́ Креста́, и сохрани́ мя от вся́каго зла.

Присъедитете се в молитва

Реклами на общността