<p style='margin:0px; text-align:center; font-size:16pt; font-weight:bold;'> You need Adobe Flash Player to see this video<br><br> <a href='http://www.macromedia.com/go/getflashplayer' style='text-align:center; font-size:16pt; font-weight:bold;'> Get the Flash Player</a></p>
Търсете във видеоклипове, участници, събития, аудио файлове, снимки и блогове Търсене

Chia sẻ đến các bạn tool icon facebook do nhóm mình phát triển giúp trang trí bài viết, bình luận,... mạng xã hội facebook trở nên sinh động, hấp dẫn và thu hút người dùng hơn.Đặc biệt, do đây là tool mới được tạo ra nên sẽ cập nhật liên tục những symbols mà facebook hỗ trợ cho người dùng.

MỘT SỐ ƯU ĐIỂM MÀ BẠN NÊN QUAN TÂM

- Cập nhật icon theo facebook thường xuyên;
- Tối ưu hóa theo thời gian giúp tool hoàn thiện hơn;
- Hướng người dùng(Quan tâm đến cảm nhận người dùng);

Страница на 1

Посетители на страницата ми


Все още няма посетители.