Търсете във видеоклипове, участници, събития, аудио файлове, снимки и блогове Търсене

Канал "Tampa" | Subscribe


John Baker - All Business Systems

         
2 Прегледи

Liver Cancer is Healed!

         
1,427 Прегледи

Liver Cancer Healed! No Tumor!

         
558 Прегледи

Oxygen Tank GONE after 15 Years!

         
347 Прегледи

Cracked Spine is Miraculously Healed!

         
284 Прегледи

Four Gallstones are Dramatically Healed!

         
288 Прегледи

Colitis is Supernaturally Healed!

         
445 Прегледи

The Miracles Today Christmas Special!

         
866 Прегледи

Luke 23 - 24 - Jesus Is The King!

         
43 Прегледи